יום שישי, 26 ביולי 2013

מאי גולן סיעת העיר העברית - למען דרום ת"א

May Golan Launches "Haeer Haivrit" Party to fight for South Tel Aviv in the Tel Aviv Municipality Elections!!! 

(hair haivrit)

מאי גולן סיעת העיר העברית - למען דרום ת"א

בחירות לעירייה תל אביב 2013 - מאי גולן
ביום ג' ה-22.10.2013 ייערכו בישראל הבחירות לרשויות המקומיות
http://www.maygolan.com/#!news-may-golan-heder-hadashot/ctg8
בחירות לרשויות המקומיות נערכות בישראל פעם ב-5 שנים

יום רביעי, 24 ביולי 2013

מאי גולן סיעת העיר העברית - למען דרום ת"א


מאי גולן סיעת העיר העברית - למען דרום ת"א

May Golan Launches "Haeer Haivrit" Party to fight for South Tel Aviv in the Tel Aviv Municipality Elections!!! (hair haivrit)


מאי גולן סיעת העיר העברית - למען דרום ת"א

בחירות לעירייה תל אביב 2013 - מאי גולן
ביום ג' ה-22.10.2013 ייערכו בישראל הבחירות לרשויות המקומיות
בחירות לרשויות המקומיות נערכות בישראל פעם ב-5 שנים

יום שישי, 19 ביולי 2013

מאי גולן בחירות לעיריית תל אביב 2013


מאי גולן בחירות לעיריית תל אביב 2013


:מאי גולן - שעומדת בראש רשימת
"העיר העברית"
למועצת עיריית תל אביב 2013
May Golan Launches "Haeer Haivrit" Party to fight for South Tel Aviv in the Tel Aviv Municipality Elections!!! (hair haivrit)מאי גולן סיעת העיר העברית - למען דרום ת"אבחירות לעירייה תל אביב 2013 - מאי גולן
ביום ג' ה-22.10.2013 ייערכו בישראל הבחירות לרשויות המקומיות
http://www.maygolan.com/#!news-may-golan-heder-hadashot/ctg8
בחירות לרשויות המקומיות נערכות בישראל פעם ב-5 שנים

יום שישי, 12 ביולי 2013

https://www.facebook.com/haeerhaivrit
בחירות לעירייה תל אביב 2013 - מאי גולן
ביום ג' ה-22.10.2013 ייערכו בישראל הבחירות לרשויות המקומיות
בחירות לרשויות המקומיות נערכות בישראל פעם ב-5 שנים


May Golan Launches "Haeer Haivrit" Party to fight for South Tel Aviv in the Tel Aviv Municipality Elections!!! (hair haivrit party)


מאי גולן סיעת העיר העברית - למען דרום ת"א

בחירות לעירייה תל אביב 2013 - מאי גולן
ביום ג' ה-22.10.2013 ייערכו בישראל הבחירות לרשויות המקומיות
בחירות לרשויות המקומיות נערכות בישראל פעם ב-5 שנים